Roboten arbetar dygnet runt och gör allt som krävs för att producera högkvalitativa färgseparationer: Bildanalys, storleksförändringar, upplösning, färgkorrigering, färgrymds-konverteringar, filformat samt sparar jobbet... klart för leverans.


Låt en ”robot” göra det tråkiga, enformiga och tidskrävande i bildproduktionen. Använd dina kunskaper till att skapa istället. Roboten arbetar dygnet runt och gör allt som krävs för att producera högkvalitativa färgseparationer: Bildanalys, storleksförändringar, upplösning, färgkorrigering, färgrymds-konverteringar, filformat samt sparar jobbet... klart för leverans. CMYK Production + är en "robot": ett batchprogram som gör allt som behövs för att producera CMYK-bilder me högsta kvalitet, redo för leverans... för tryck (eller andra användningsområden). Automatisering, exempel: valda digitalkamerabilder, 72dpi JPEG, ändring till önskad upplösning, tex 300 dpi, ändring till önskad storlek, tex 105 mm bredd, färgkorrigering enligt definition i vald förinställd modul, inkluderar: omfång, ljushet och kontrast, färgmättnad och smart skärpa, konvertering till vald RGB, gråskala eller CMYK ICC-profil, ändring till önskat filformat, text EPS/JPEG, spara till önskad mapp. Kvalitet: högsta kvalitet nås genom användning av våra algoritmer för: upplösningsförändring, skärpa, färgkorrigering och ICC-konvertering, men det mest imponerande är optimieringen av CMYK-profiler där vi använder tekniken från ICC-profilgenerator (läs mer under AutoProfiler och ProfilePlus): Vi använder färgbeskrivningarna från er ICC-profil, räknar profilen för att få en perfekt färgkonvertering och perfekta moduleringar i respektive separation. Det finns även en "spara färg" funktion, speciellt intressant för storformatsutskrifter eller stora offsetupplagor.


Keywords : automatisk,storleksändring,upplösningsändring,färgkorrigering,ICC-profil konvertering,CMYK-profiloptimering,filformatsändring,filsparning

Conclusion

To conclude CMYK Production + works on Mac PPC operating system and can be easily downloaded using the below download link according to Commercial license. The download file is only 14643 KB in size.
CMYK Production + was filed under the Multimedia and Graphics category and was reviewed in softlookup.com and receive 5/5 Score.
CMYK Production + has been tested by our team against viruses, spyware, adware, trojan, backdoors and was found to be 100% clean. We will recheck CMYK Production + when updated to assure that it remains clean.

CMYK Production + user Review

Please review CMYK Production + application and submit your comments below. We will collect all comments in an effort to determine whether the CMYK Production + software is reliable, perform as expected and deliver the promised features and functionalities.

Popularity 10/10 - Downloads - 258 - Score - 5/5Category: Multimedia and Graphics 
Publisher: binuscan
Last Updated: 2/4/2017
Requirements: Not specified
License: Commercial
Operating system: Mac PPC
Hits: 858
File size: 14643 KB
Price: 220 USD

Leave A comment
Name: *
E-Mail: *
Comment: *